Auditoria Energètica

Una Auditoria Energètica es una inspecció, estudi i anàlisis dels fluxos d'energia d'un edifici, procés o sistema amb l'objectiu d'entendre l'energia dinàmica del sistema que s'estudia.

Normalment una auditoria energètica es du a terme per buscar les oportunitats per reduir la quantitat d'energia d'entrada en el sistema sense afectar negativament la sortida.

Implantació ISO 50001

La ISO 50001 estableix els requisits que ha de tenir un Sistema de Gestió de l'Energia, amb la fi de realitzar millores continues i sistemàtiques del rendiment energètic de les organitzacions.

Basat en el sistema de millora contínua P.D.C.A., Plan, Do, Check and Act (Planificar, Fer, Verificar i Actuar). Totalment integrable a les normes ISO 9001 i ISO 14001.

Millora Continua ISO 50001

Es realitza un seguiment any rere any de la ISO 50001 per tal de seguir millorant el Sistema de Gestió de l'Energia implantat. Aportant noves línies base de millora.

Al Sistema de Gestió de l'Energia de la ISO 50001 hi ha implícitament associat un gran estalvi econòmic per part de l'empresa que l'implanta.

Ampliar Informació

Auditoria Energètica

Mitjançant l'Auditoria Energètica podem conèixer la situació de partida, l'anàlisi detallat del consum, propostes per a la reducció de consums, anàlisis de possibles inversions en eficiència energètica. Els beneficis que es poden obtenir son, optimització del consum energètic, augmentar el temps de vida dels equips, millorar la competitivitat de l'empresa al reduir-se els costos de producció, major respecte i conservació del medi ambient i millora de l'escalfament global i una millora de la imatge de l'empresa.

ISO 50001

La norma de qualitat ISO 50001 de Sistemes de Gestió de Energètica, certifica l'existència d'un sistema optimitzat per a un ús correcte de l'energia, en qualsevol organització, sigui quina sigui la seva naturalesa o mida, activitat o la seva dedicació. La ISO 50001 substitueix a la norma UNE EN 16001 i recull alguns canvis substancials respecte a la mateixa. Essencialment aquests canvis es refereixen a la desaparició del concepte "d'aspecte energètic" per a l'aparició del concepte de revisió energètica i càlcul de la línia base.

Millora Continua ISO 50001

La finalitat última de la norma ISO 50001 és facilitar a les organitzacions, independentment del seu sector d'activitat o mida, una eina que permeti la reducció dels consums d'energia, els costos financers associats i conseqüentment les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Basada en el principi "mesurar per identificar, i identificar per a millorar", la implantació d'un Sistema de Gestió Energètica d'acord a la norma ISO 50001 permet a les administracions públiques i empreses estalviar energia, fent que qualsevol inversió en aquesta línia tingui un retorn econòmic immediat, al contrari del que succeeix amb els sistemes de gestió medi ambiental.

Beneficis de la ISO 50001 per a l'empresa

Són diversos els beneficis derivats de la implantació de la norma ISO 50001. La naturalesa dels mateixos són clars des del punt de vista medi ambiental, econòmic, operatiu i de imatge. Alguns d'ells són, l'estalvi d'energia a curt, mig i llarg termini, presa de consciència i control de la quantitat d'energia consumida en cada procés, presa de consciència en les mesures d'estalvi energètic per als processos consumidors d'energia dintre l'organització i el reconeixement i imatge de cara a l'exterior (clients, proveïdors, accionistes, opinió pública) del seu compromís amb un consum energètic sostenible.