Exempció d'Auditories Energètiques Obligatòries amb un Sistema de Gestió de l'Energia

Data: 10 OCT postejat per Adminen , , 0 Comentaris

Les Auditories Energètiques s'hauran de realitzar a Espanya per totes les empreses que no siguin Pymes, les quals seran supervisades per autoritats independents d'acord amb les directrius marcades per la UE. Podran quedar exemptes d'aquest requisit les empreses que disposin d'un Sistema de Gestió de l'Energia d'acord a la Norma ISO 50001.

Tags: ISO 50001EnergiaAuditoria Energètica

→ més