Exempció d'Auditories Energètiques Obligatòries amb un Sistema de Gestió de l'Energia

Data: 10 OCT postejat per Adminen , , 2 Comentaris

Les Auditories Energètiques s'hauran de realitzar a Espanya per totes les empreses que no siguin Pymes, les quals seran supervisades per autoritats independents d'acord amb les directrius marcades per la UE. Podran quedar exemptes d'aquest requisit les empreses que disposin d'un Sistema de Gestió de l'Energia d'acord a la Norma ISO 50001.

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea han publicat una Directiva relativa a l'eficiència energètica, per la que es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la que es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE.

El nou text pretén la consecució de l'objectiu principal d'eficiència energètica de la Unió d'un 20% d'estalvi per al 2020 i preparar el camí cap a millores successives d'eficiència energètica més enllà d'aquesta data. Segons la directiva i amb l'objectiu de complir amb els estalvis proposats, les empreses que no siguin PYME han de dur a terme auditories energètiques o en el seu defecte, tenir un sistema de gestió de l'energia, es per això que la norma més adequada seria la ISO 50001, la norma internacional de sistemes de gestió de l'energia.

ISO 50001, representa l'últim en quant a millors pràctiques internacionals en gestió de l'energia, basant-se en les normes nacionals i regionals existents, així com en iniciatives. La norma s'ha desenvolupat de la mà d'experts en gestió de l'energia i representa a més de 160 països de tot el mon que s'uneixen per a establir un marc comú.

La ISO 50001 es va publicar el 2011. Ajuda a millorar l'eficiència energètica de les organitzacions i és la clau per a combatre l'escassetat d'energia i el conseqüent augment del cost de la mateixa. Sens dubte, també ajudarà a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Tags: ISO 50001SGEEficiència Energètica

Comentaris

 • 11 Octubre

  Default user icon

  Eduard

  La ISO 50001, és l'eïna més important que poden tenir ara mateix les empreses, a l'hora de gestionar eficientment l'energia consumida a la vegada que hi ha un estalvi econòmic.

  més +
 • 12 Octubre

  Default user icon Admin

  Admin

  I tant!!! Si les empreses es plantegessin implantar la ISO 50001, més d'una es quedaria estorada dels beneficis que pot tenir.

  més +

Deixa un comentari

Per favor introdueix el nom complert

Per favor introdueix el teu missatge